Inquiry Section

अनुसन्धान शाखा

१) आन्तरिक तथा वैदेशिक हुलाक वस्तुहरु सम्बन्धित ठाँउमा पुगे/नपुगेको वा आदान प्रदानमा भएको समस्या, गुनासो,हुलाक सम्बन्धि अन्य जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२) नेपालबाट पठाएको रजिष्ट्रि हुलाक वस्तु सम्बन्धित प्रापकले प्राप्त गर्न नसकेमा १ महिना पश्चात् (१ वर्ष भित्र) रु १० |- को टिकट टाँसि खोजिका लागि नियमानुसार लिखित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

३) आन्तरिक रजिष्ट्रि हुलाक वस्तुको हकमा सम्बन्धित प्रापकले प्राप्त गर्न नसकेमा दर्ता गरेको १५ दिन पश्चात (६ महिना भित्रमा) रु १० |- को टिकट टाँसि खोजिको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

४) विदेशबाट नेपालमा डेलिरिको लागि पठाएको हुलाक वस्तु हराएमा सम्बन्धित प्रेषकले दर्ता गरेको देशको हुलाक कार्यालयमा खोजिका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

५) हुलाक वस्तुहरु सम्बन्धित प्रापकलाई बुझाएको प्रतिलिपि वा प्रमाण लिन चाहेमा सम्बन्धित प्रेषकले रु १० |- को टिकट टाँसि खोजिको लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।

६) प्रापक वा प्रेषक दुवै तर्फ बुझाउन नसकिएको हुलाक वस्तु साधारण भए ३१ दिन र रजिष्ट्रि भए ९१ दिन सम्म राखि नेपाल सरकारको नियम अनुसार गरिनेछ।

७) यस शाखा अन्तर्गत रहेको कल सेन्टर मार्फत हुलाक वस्तुको डेलिभरि सम्बन्धमा र हुलाक सेवा सम्बन्धमा विभिन्न जानकारीहरु आफै आएर वा फोन नं. ०१-४४३२८९१ सम्पर्क गरि जानकारी लिन सकिन्छ ।

८) हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा ईमेल मार्फत पनि जानकारी लिन सकिन्छ । 

९) विदेशबाट पठाइएको हुलाक वस्तुको सम्बन्धमा जानकारी लिन सकिन्छ ।

१०) नेपालमा दर्ता भएको रजिष्ट्रि हुलाक वस्तुहरु सम्बन्धितले प्राप्त गर्न नसकेमा हुलाक नियमावलि अनुसार क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन दिन सकिन्छ ।